Za niedopilnowanie wykonania przeglądu technicznego możesz otrzymać karę!

Obowiązkowe przeglądy techniczne kasy fiskalnej

Przedsiębiorca prowadzący działalność handlową lub usługową na rzecz klientów indywidualnych i zobligowany do korzystania z kasy fiskalnej, musi spełniać pewne wymogi, określone w funkcjonujących przepisach. I nie chodzi tylko o poprawne wystawianie paragonów oraz wydawanie ich klientom przy każdej transakcji. Dochodzą też inne, równie ważne zadania. Jak na przykład kwestia przeglądów technicznych.

Jakie jeszcze obowiązki spoczywają na podatniku ewidencjonującym obrót za pomocą kasy fiskalnej? Można tu wymienić kilka kluczowych wymogów. Wśród nich znajduje się odpowiednie przechowywanie kopii wystawionych paragonów czy książki serwisowej, a także właściwe wykonywanie raportów fiskalnych oraz właśnie dbanie o terminowe wykonywanie przeglądów technicznych urządzenia. Niewywiązanie się z tych zadań traktowane jest jako złamanie przepisów, które dla przedsiębiorcy mogą skończyć się przykrymi konsekwencjami.

Przeglądy techniczne – dlaczego są takie ważne?

Chodzi o kontrole, jakie przechodzi dane urządzenie rejestrujące pod okiem uprawnionego serwisu. Przeglądy techniczne mają na celu weryfikację kondycji konkretnej kasy oraz jakości jej pracy w poszczególnych aspektach, ważnych w świetle obowiązujących przepisów. Serwisant podczas kontroli sprawdza m.in. stan plomb na obudowie, funkcjonowanie mechanizmu drukującego czy też działanie programu archiwizującego oraz modułu fiskalnego. Poddaje urządzenie czyszczeniu i konserwacji, a gdy to konieczne – i gdy pozostaje to w zakresie kompetencji jego, nie producenta – usuwa usterki. Na koniec zdaje relację z przeglądu i podjętych działań w formie wpisu (i dodatkowego dokumentu, potwierdzającego wykonanie tych czynności przed przedstawicielami organów skarbowych), który trafia do książki serwisowej.

Regularne przeprowadzanie tego typu kontroli ma dwa istotne wymiary: prawny oraz użytkowy. Co oznacza pierwszy z wymienionych? Pozytywny wynik przeglądu technicznego informuje Urząd Skarbowy, że urządzenie fiskalne pracuje prawidłowo. Zatem jeżeli pojawią się jakieś błędy w ewidencji, niestety odpowiedzialność za nie będzie raczej spadała na podatnika. Chodzi po prostu o wyeliminowanie dodatkowych czynników, które mogą negatywnie wpłynąć na proces rejestrowania obrotu. A drugi wymiar? To z kolei sprawa, na której zależy przedsiębiorcom. Systematyczne przeglądy techniczne dodatkowo chronią podatników przed nagłymi usterkami lub poważniejszymi awariami, zdolnymi w niespodziewanym momencie ugodzić w płynność procesów sprzedażowych, a co za tym idzie – także w finanse danej działalności handlowej.

Niedopilnowanie realizacji przeglądu technicznego jest karalne

Obecnie funkcjonujące przepisy mówią jasno, że każde urządzenie fiskalne, obowiązkowo wykorzystywane do ewidencjonowania obrotu i podatku należnego VAT, musi przechodzić przegląd techniczny nie rzadziej, niż co 2 lata. Oczywiście, nic nie stoi na przeszkodzie, by tego rodzaju kontrole odbywały się częściej. Jednak przekroczenie wymaganego, 2-letniego odstępu czasu, jest traktowane po prostu jako wykroczenie.

Najlepiej rozpatrywać opisywany problem w świetle poważnych prac nad nowelizacją do ustawy o VAT, które właśnie trwają i w zasadzie – zbliżają się ku końcowi. Zgodnie z doniesieniami i planami ustawodawcy, podatnik, który nie dopilnuje wykonania przeglądu przez serwis w wymaganym okresie, może zapłacić nawet 300 zł grzywny. Z drugiej strony, w przypadku kas z papierową i elektroniczną kopią paragonów, serwis odpowiedzialny za przeprowadzenie kontroli technicznej ma informować właściwy Urząd Skarbowy o wykonaniu tych czynności (do 15 dnia od realizacji). Nie dotyczy to jednak urządzeń online’owych, z którymi w dużej mierze związane są prace nad nowelizacją do ustawy o VAT.

 

Warto jednak mieć na uwadze jedno: zwyczajnie nie opłaca się zaniechanie kwestii, jaką są obowiązkowe przeglądy techniczne – zarówno ze względów prawnych, jak i praktycznych, użytkowych czy biznesowych. Jeśli chodzi o możliwość zapomnienia, kiedy powinniśmy zaplanować taką kontrolę, to nie powinniśmy się o to obawiać. Zwykle firma zajmująca się opieką nad naszym urządzenie kontaktuje się z nami w wyprzedzeniem, a ponadto dziś wiele modeli kas posiada funkcję automatycznych przypomnień o zbliżającej się konieczności wykonania przeglądu technicznego.

Jedna myśl w temacie “Za niedopilnowanie wykonania przeglądu technicznego możesz otrzymać karę!”

  1. Na szczęściej jeśli chodzi o mnie, to co do przeglądów wszystko idzie jak w zegarku 😀 nie interesują mnie dodatkowe koszty/konsekwencje

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Odpowiedz poprawnie *