Zasady ewidencji i oświadczenie pomiędzy podatnikiem a pracownikiem

Zasady prowadzenia ewidencji na kasie

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie kas rejestrujących, podatnik jest zobligowany zapoznać każdego pracownika, który w jego firmie korzysta z urządzenia fiskalnego, z zasadami prowadzenia ewidencji. Jakie konkretnie procedury przedsiębiorca musi przedstawić zatrudnionej sobie? I o czym jeszcze należy pamiętać, oprócz zapoznania pracownika z zasadami prowadzenia ewidencji?

Informacja z załącznika nr 1 do Rozporządzenia w sprawie kas rejestrujących

Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie kas rejestrujących liczy sobie kilkadziesiąt stron. A to nie jedyne przepisy, które są związane ze stosowaniem urządzeń fiskalnych. Wystarczy wspomnieć o ustawie o VAT lub regulacjach dotyczących wymogów technicznych. Obowiązujące przepisy nie obligują jednak podatnika do tego, aby zapoznał pracownika korzystającego z takiej technologii sprzedaży ze wszystkimi aktami prawnymi. Wystarczające jest przedstawienie osobie zatrudnionej w firmie informacji zawartych w załączniku nr 1 do Rozporządzenia w sprawie kas rejestrujących.

Znajdujące się tam zasady dotyczą przede wszystkim konieczności ewidencjonowania każdej sprzedaży, która jest dokonywana na rzecz osoby fizycznej (nieprowadzącej działalności gospodarczej) lub rolnika ryczałtowego. Informacje z załącznika przypominają również o tym, że trzeba wtedy wystawić i wydać klientowi paragon fiskalny, który zawiera prawidłowe dane na temat transakcji. Trzeba to zrobić najpóźniej w momencie przyjęcia zapłaty za towar lub usługę (niezależnie od formy płatności wybranej przez nabywcę). Ponadto, można tam przeczytać, że „na osobę, która dokona sprzedaży z pominięciem kasy rejestrującej albo nie wyda paragonu fiskalnego (faktury), może zostać nałożona kara grzywny za przestępstwo skarbowe albo wykroczenie skarbowe (zgodnie z art. 62 § 4 i § 5 ustawy z dnia 10 września 1999 r. – Kodeks karny skarbowy (Dz. U. z 2021 r. poz. 408, z późn. zm.))”.

Oświadczenie dotyczące znajomości zasad prowadzenia ewidencji

Zgodnie z Rozporządzeniem MF w sprawie kas rejestrujących, podatnik musi nie tylko zapoznać pracownika z zasadami prowadzenia ewidencji sprzedaży, ale także sporządzić oświadczenie, które potwierdzi dopełnienie omawianych formalności. Wspomniany dokument należy przygotować oraz podpisać w 2 identycznych egzemplarzach – po jednym dla każdej ze stron. Można wykorzystać do tego wzór oświadczenia, który znajduje się w załączniku nr 1 do Rozporządzenia w sprawie kas rejestrujących. I co najważniejsze, obowiązujące przepisy wymagają jednoznacznie, aby dopilnować wszystkich formalności jeszcze zanim konkretny pracownik rozpocznie obsługę klientów przy użyciu urządzenia fiskalnego.

Jedna myśl w temacie “Zasady ewidencji i oświadczenie pomiędzy podatnikiem a pracownikiem”

  1. jak dla mnie przydatny wpis bo choć od niedawna interesuje się wszystkimi sprawami związanymi z pracą na kasie fiskalnej to jeszcze z tym tematem się nie zetknełam, dziękuję

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Odpowiedz poprawnie *